nieuws       links          

Eerstelijns psychologe, Nadine Gorin-Frank

Ik ben Nadine Gorin-Frank, eerstelijnspsychologe.

Ik ben in Parijs geboren en opgegroeid. Dat merken mensen nog aan een licht accent in mijn Nederlands. Ik heb mijn studie in Israël voltooid en woon sinds 1985 in Nederland.
Ik spreek dus verscheidene talen. Uiteenlopende culturen hebben mijn belangstelling en ik ben vooral geïnteresseerd in …mensen.
Ik ben als ontwikkelingspsychologe afgestudeerd, dat wil zeggen dat ik eerst gewerkt heb met kinderen in hun eerste levensjaren en met hun ouders. Nu behandel ik uitsluitend volwassenen.
In Nederland heb ik trainingen gegeven op het gebied van communicatie en sociale vaardigheden.
Wat ik leuk en spannend vind in mijn beroep? Mensen, jong en oud, zich zien ontwikkelen, groeien en hun plek in het leven vinden.

Wanneer komen mensen bij mij en wat kunnen ze bij mij verwachten?
Bij tijd en wijlen kent iedereen een moeilijke periode. Meestal proberen mensen dan zelf, op eigen kracht, eruit te komen. Als het langere tijd niet lukt, kan iemand dan somber worden en soms klachten ontwikkelen. Dan kan iemand beslissen, vaak op advies van de huisarts, hulp te gaan zoeken.

Als mensen bij mij komen zijn ze vaak in verwarring over wat ze voelen en denken, ze draaien in kringetjes en kunnen zich erg machteloos voelen.
Wat kan ik ze dan bieden?

Ik bied ze allereerst geruststelling en hoop, dat er voor hen, net als voor zoveel andere mensen, een oplossing is voor de problemen.
Ik bied ze dan structuur, houvast en aanknopingspunten om hun emoties en gedachten te benoemen en te ordenen. Soms kan ik voorstellen een kort testonderzoek te doen om beter zicht te krijgen op de problemen en op de manier waarop iemand ermee omgaat. Bij vragen over werk, beroeps- of studiekeuze kan ik ook testen afnemen die helpen in de besluitvorming.

Samen ontdekken wij de lijn in hun verhaal. Vaak komen er vaste patronen aan het licht die bepalen hoe iemand reageert op gebeurtenissen en naar anderen mensen toe, patronen die zich steeds herhalen en waar iemand in vastloopt. Ik help dan een actieve houding aan te nemen en geleidelijk veranderingen in gang te zetten. Het begint met dingen anders doen, anders over dingen denken en dan merken dat je je ook anders gaat voelen. Zo krijgen mensen weer grip op zaken en voelen zich (weer) “baas in eigen leven”.

Als dat zover is, dan is het tijd om afscheid van elkaar te nemen: wij zijn het met elkaar eens dat men weer alleen, op eigen kracht, verder kan.

<< terug

Adres: Jacob Catsstraat 21a, 1215EW Hilversum  |  Telefoon: 06-18374872 / 06-51524570